25-11-2015 కళ్యాణోస్తవం Videos are Here శ్రీ పార్వతి పరమేశ్వరస్వామి దేవస్థానము నందు " ఉగాది" తరువాత మొదటి శుక్రవారం అనగా 15-04-2016 న లక్షకుంకుమార్చన మరియు మహాలక్ష్మి హోమం జరుగును.

 

అందరూ ఆహ్వానితులే, అందరికీ ఇదే మా ఆత్మీయ ఆహ్వానం

             పాలాభిషేకం సామాగ్రులు                          హోమం సామగ్రి

                                                                                               గుడికి 300 రుపాయలు  అయ్యవారికి 200 రుపాయలు

పసుపు -100 గ్రా                  తేనె -20రూ                         పసుపు - 5రూ               ఆకు వక్కలు -10రూ               
కుంకుమ -100 గ్రా                నేయ్యి -10రూ                      కుంకుమ - 5
రూ                  నవధాన్యాలు - 1సెట్
కర్పూరం -10 రూ                 చెక్కెర - 1కేజి                       కర్పూరం -1/4కిలో                బియ్యం - 5కిలోలు
అగరబతి -10 రూ                 యాలకులు - 10రూ              అగరబతి -1              కంచు కలశం చెంబు - 2
విపూదిపండ్లు -10 రూ           ముందిరి - 20రూ                  నేయ్యి -1/2
లీటర్                  కలశం టెంకాయ - 2
గందపు బిళ్ళలు -10రూ         ధ్రాక్ష - 10రూ                       ఎండుకొబ్బరి - 2                  టెంకాయలు - 2

సెంటు పన్నీరు - 1               పూల మాలలు - 3                 ఎరుపు జాకెట్లు -2    హోమం పుల్లలు - 1పెద్దకట్ట
విడి పూలు - 5మూరలు        కుంకుమ పువ్వు - 30రూ        పూల మాలలు - 3              దర్బ 
అరటి పండ్లు - 2డజన్లు          ఆపిల్ పండ్లు - 1/2కిలో           విడి పూలు -5
మూరలు           గరిక  
చీని/కమలా - 1/2కిలో           ధ్రాక్ష - 1/2కిలో                      అరటి పండ్లు -2
డజన్లు           మామిడి ఆకులు 
పాలు - 1లీటరు                    పెరుగు - 1లీటరు                   జాపత్రి -10
రూ                  గందపు బిల్లలు - 5రూ
కొబ్బరి కాయలు - 2              నిమ్మపండ్లు - 6                    జాజికాయలు -10రూ          వీభూది పండ్లు - 5రూ
శీకాయ పొడి - 5రూ              దీపం నూనె - 1లీటరు             లవంగాలు -10రూ                తెల్ల నూలు - 1
ఆకు, వక్క - 10రూ                                                          ఏలకలు -10
రూ          నువ్వుల నూనె - 1/2లీటర్

                                                                                                        చెక్కెర -  1/2కిలో

                                                                                                   శుక్రవారం ఉదయం 10.30 - 12.00 గంటలకు

                                                                                                రాహుకాలంలో మగవారు పంచె కట్టుకొని రావలెను